Opening schoolbreedproject "NEDERLAND WATERLAND"

In de maand april vindt het project NEDERLAND WATERLAND plaats waar de hele school aan zal deelnemen. De leerlingen zullen alles leren over water op een manier die "onderzoekend leren" heet. Schoon water is belangrijk voor ons allemaal. Nederland is een land van water dat ons veel kansen biedt maar ook gevaar kan opleveren. Op maandag 27 maart wordt op het schoolplein van 9.00 tot 9.15 de aftrap gegeven van het project waarbij u als ouder ook welkom bent. Op donderdag 13 april vindt een activiteitendag plaats waarbij hulp van ouders zeer welkom is. Meld u aan bij de leerkracht van uw kind als u hieraan kunt deelnemen. De afsluiting vindt plaats op vrijdag 21 april om 14.10 waarvoor u later nog een uitnodiging krijgt.